Přeskočit navigaci

Nekuřácké nemocnice

Evropská síť nekuřáckých nemocnic

(ENSH: původně European Network of Smoke-Free Hospitals, nový název je Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services)

Důvodem vzniku této mezinárodní organizace je skutečnost, že kouření je nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtnosti i nemocnosti v současném světě a nemocnice jsou přirozeným centrem péče o zdraví. Měly by proto hrát v oblasti prevence a léčby závislosti na tabáku přední roli. Pro zapojení do sítě ENSH je nutné, aby se nemocnice oficiálně přihlásila k jejím základním principům podpisem přístupových listin a každoročně vyplnila sebehodnotící (self-audit) dotazník, který zahrnuje hodnocení 10ti sledovaných oblastí (viz níže).

Dále je nutné sestavit pracovní skupinu zahrnující minimálně jednoho člena managementu nemocnice a jednoho koordinátora a vytvořit plán implementace jednotlivých standardů.

Členství v ENSH má 4 úrovně dle plnění jednotlivých cílů projektu. Prosté členství je dostupné každé nemocnici jen deklarací zájmu, následuje úroveň bronzová, stříbrná a zlatá dle počtu bodů v sebehodnotícím dotazníku.

Sebehodnotící dotazník: nemocnice sama hodnotí, v jaké míře splňuje cíle projektu. Dotazník v české verzi je možné si stáhnout za stránkách MZ ČR pod názvem Sebehodnotící dotazník nebo na www.slzt.cz . Jednotlivé otázky jsou zaměřeny na těchto 10 oblastí:

  • Standard 1: Souhlas s principy a odpovědnost za plnění programu, určení zodpovědného pracovníka z řad managementu a osoby pověřené implementací opatření v oblasti kontroly tabáku v rámci nemocnice, vyčlenění prostředků.
  • Standard 2: Informovanost zaměstnanců i pacientů nemocnice o nekuřáckých opatřeních a možnostech léčby závislosti na tabáku
  • Standard 3: Vzdělávání a trénink personálu v krátké intervenci k odvykání kouření a vzdělávání klíčových pracovníků v technice motivačních rozhovorů a dalších na důkazech založených (evidence-based) postupů užívaných v léčbě závislosti na tabáku
  • Standard 4: Zmapování prevalence užívání tabáku mezi personálem i pacienty a podpora odvykání kouření
  • Standard 5: Kontrola užívání tabáku – nekuřácká nemocnice, tj. úplný zákaz kouření v areálu či minimálně jasné značení nekuřáckých prostor nemocnice
  • Standard 6: Prostředí bez tabáku, jasné označení zákazu kouření, nevystavování personálu pasivnímu kouření, zákaz prodeje tabákových výrobků v prostorách nemocnice
  • Standard 7: Zdravé pracoviště – veškerý personál by měl být informován o nekuřácké politice nemocnice, užívání tabáku personálem by mělo být monitorováno, služby v oblasti odvykání kouření by měly být personálu plně dostupné
  • Standard 8: Podpora zdraví - organizace by se měla účastnit lokálních, národních či mezinárodních aktivit v oblasti kontroly tabáku/odvykání kouření alespoň 1x ročně
  • Standard 9: Kontrola plnění cílů- každoročně by měla být prováděna vnitřní kontrola aktivit v rámci projektu a jejich hodnocení
  • Standard 10: Podpora implementace – zavádění jednotlivých postupů do praxe, organizace každoročně znovu vyplňuje tento dotazník

 

Plnění cílů a implementaci standardů ENSH i HPH sítě výrazně usnadní existence Centra pro závislé na tabáku. Centra by se měla zaměřovat nejen na léčbu pacientů (hospitalizovaných i ambulantních) a i na pomoc personálu nemocnice. Dalšími prioritami by měl být i výzkum, pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů i dalších zdravotníků v problematice tabáku a v neposlední řadě i působení na širokou veřejnost.

Každá  nemocnice kladoucí důraz na zdravý životní styl pacientů i personálu má možnost stát se členem jak ENSH (program je zaměřen úžeji na kontrolu tabáku a odvykání kouření), tak i sítě Nemocnic podporujících zdraví (HPH - Health Promoting Hospitals), což je projekt v současné době rozpracovávaný a podporovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s WHO. Členské nemocnice HPH – jak vyplývá již z názvu sítě – se zaměřují nejen na kontrolu tabáku, ale i širší prosazování aktivit podporujících zdraví obecně (tabák, alkohol, snižování váhy, pohyb, psychologická podpora pacientů a zaměstnanců aj.)

Obě organizace – ENSH a HPH – se organizačně propojily v roce 2010 do TFU (Tobacco Free United), což posílilo jejich vliv na národní i mezinárodní úrovni.

Jasná formulace opatření v oblasti ochrany před tabákovými výrobky je také nutnou součástí systémů jakosti certifikovaných dle evropských standardů ISO.

Podrobnější informace o vstupu a procesu certifikace jsou dostupné také na www.ensh.eu

MUDr. Lenka Štěpánková
Centrum pro závislé na tabáku III. IK VFN a 1. LF UK

Přílohy:

Přístupový dopis [DOC]
Application for Membership Letter of Intent - Organization Applicant

Sebehodnotící dotazník ENSH [DOC]

Dotazník prevalence kuřáctví ve zdravotnictví [PDF]

Plakát nekuřácké nemocnice VFN Praha [PDF]

Škála postojů k léčbě závislosti na tabáku pro personál zabývající se léčbou jiných závislostí [DOC]
Všechny otázky jsou negativní - je možné tak zmapovat míru podpory a oblasti, na které by bylo dobré se edukačně zaměřit, případně dotazy po čase opakovat. Citace původní práce je uvedena u škály. Personál by samozřejmě měl být sám nekuřácký - ke zjištění prevalence kouření je možné použít další dotazník v této sekci.

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz