SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

16. konference Tabák a zdraví

16. konference Tabák a zdraví se bude konat ve středu 4. listopadu 2015 od 9 do 14,00 h v Lékařském domě, Sokolská 32, 120 00 Praha 2.

16. konference Tabák a zdraví se bude konat ve středu 4. listopadu 2015 od 9 do 14,00 h v Lékařském domě, Sokolská 32, 120 00 Praha 2. 

Pořadatel:

Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP

ve spolupráci s

Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Společností pro léčbu závislosti na tabáku

Garant akce: doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Přihlášku i program akce naleznete ke stažení zde.