SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

O společnosti

SLZT (Společnost pro léčbu závislosti na tabáku) sdružuje lékaře a další zdravotníky, kteří se zabývají léčbou závislosti na tabáku. Závislost na tabáku je nemoc, která je klasifikována jako samostatná diagnóza (F17).