Přeskočit navigaci

O společnosti

SLZT (Společnost pro léčbu závislosti na tabáku) sdružuje lékaře a další zdravotníky, kteří se zabývají léčbou závislosti na tabáku.

Závislost na tabáku je nemoc, která je klasifikována jako samostatná diagnóza (F17) a jako každá jiná nemoc potřebuje kromě prevence i léčbu.

Účinná léčba závislosti na tabáku existuje a SLZT se má v náplni své činnosti:

 • Získávat nejnovější informace ze světa (návaznost například na Society for Research on Nicotine and Tobacco www.srnt.org)
 • šířit současná doporučení léčby mezi zdravotníky
 • zařadit, případně rozšířit výuku této léčby v rámci syllabů lékařských fakult
 • pořádat konference a semináře
 • zvýšit dostupnost účinné léčby závislosti na tabáku v rámci naší zdravotní péče

Léčba závislosti na tabáku by měla v souladu se současnými doporučeními zahrnovat

 • krátkou intervenci (každý lékař a sestra)
 • intenzivní léčbu (specializovaná pracoviště)
 • telefonní linku pro odvykání kouření

SLZT se snaží o zvýšení počtu specializovaných Center pro závislé na tabáku, která začala vznikat v ČR od roku 2005, nejprve v rámci projektu těchto center, nyní především na základě aktivit a zájmu kliniky či nemocnice (aktuální seznam na tomto webu). Ideálně by takové centrum mělo být součástí každé nemocnice.

SLZT bude jednak propagovat standardy léčby v těchto centrech, jinak sledovat a vyhodnocovat výsledky.

SLZT se snaží medializovat fakt, že kouření je u nás příčinou téměř pětiny úmrtí, že naprostá většina kuřáků by raději nekouřila, kdyby mohli znovu volit (7-8 z 10), že existuje účinná léčba, na kterou se lze informovat u svého lékaře. Rovněž podporuje další aktivity kontroly tabáku, především takové, které znamenají snížení počtu dětí, které začínají kouřit, tedy prevenci - nekuřácké veřejné prostory, zvýšení daní z cigaret a vyčleněnou daň na prevenci a léčbu závislosti na tabáku, obrázková zdravotní varování na velkých plochách krabiček a mnohá další opatření. Důležitá je i farmakoekonomika: léčba závislosti na tabáku se společnosti i zdravotním pojišťovnám jednoznačně vyplatí, v roce 2004 byl odhad, že doplácíme na to, že se u nás kouří, přibližně 300 euro na osobu a rok. Mýtus o výhodnosti kouření pro stát je opravdu jen mýtus šířený tabákovým průmyslem.

SLZT požaduje naplnění Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Je to první právně závazný dokument v historii WHO (podobný princip jako Kyotský protokol), který shrnuje základní body mezinárodní kontroly tabáku vzhledem k celosvětové pandemii kouření (daně, zdravotní varování, ochranu nekuřáků, informace o obsahu tabákového kouře, naprostý zákaz reklamy, a další, mimo jiné i dostupnou léčbu závislosti na tabáku). Text na www.fctc.org.

Dlouhodobým cílem SLZT je

 • používání krátké intervence všemi zdravotníky
 • specializované centrum léčby v každé (okresní) nemocnici
 • vyškolení lékaři a sestry v této léčbě
 • medializace možností této léčby
 • proplácení léků pacientům
 • pochopení závislosti na tabáku jako nemoci
 • zavedení účinných opatření podle Rámcové úmluvy o kontrole tabáku WHO

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz