SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Nekuřácké nemocnice

Důvodem vzniku této mezinárodní organizace je skutečnost, že kouření je nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtnosti i nemocnosti v současném světě a nemocnice jsou přirozeným centrem péče o zdraví.

Evropská síť nekuřáckých nemocnic

(ENSH: původně European Network of Smoke-Free Hospitals, nový název je Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services)

Důvodem vzniku této mezinárodní organizace je skutečnost, že kouření je nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtnosti i nemocnosti v současném světě a nemocnice jsou přirozeným centrem péče o zdraví. Měly by proto hrát v oblasti prevence a léčby závislosti na tabáku přední roli. Pro zapojení do sítě ENSH je nutné, aby se nemocnice oficiálně přihlásila k jejím základním principům podpisem přístupových listin a každoročně vyplnila sebehodnotící (self-audit) dotazník, který zahrnuje hodnocení 10ti sledovaných oblastí (viz níže).

Dále je nutné sestavit pracovní skupinu zahrnující minimálně jednoho člena managementu nemocnice a jednoho koordinátora a vytvořit plán implementace jednotlivých standardů.

Členství v ENSH má 4 úrovně dle plnění jednotlivých cílů projektu. Prosté členství je dostupné každé nemocnici jen deklarací zájmu, následuje úroveň bronzová, stříbrná a zlatá dle počtu bodů v sebehodnotícím dotazníku.

 • Sebehodnotící dotazník: nemocnice sama hodnotí, v jaké míře splňuje cíle projektu. Dotazník v české verzi je možné si stáhnout za stránkách MZ ČR pod názvem Sebehodnotící dotazník nebo na www.slzt.cz . Jednotlivé otázky jsou zaměřeny na těchto 10 oblastí:
 • STANDARD 1: Vedení a závazek
  Zdravotnická organizace má jasné a silné vedení, které systematicky implementuje politiku nekuřáctví.
 • STANDARD 2: Komunikace
  Zdravotnická organizace má komplexní komunikační strategii na podporu informovanosti a implementace politiky nekuřáctví a služeb v oblasti odvykání kouření.
 • STANDARD 3: Vzdělávání a školení
  Zdravotnická organizace zajišťuje řádné vzdělávání a školení pro klinický i ostatní personál.
 • STANDARD 4: Identifikace, diagnostika a podpora odvykání kouření
  Zdravotnická organizace identifikuje všechny uživatele tabáku a poskytuje vhodnou péči v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy a národními standardy.
 • STANDARD 5: Nekuřácké prostředí
  Zdravotnická organizace má zavedené strategie za účelem dosažení nekuřáckého prostředí.
 • STANDARD 6: Zdravé pracoviště
 • Zdravotnická organizace má politiku řízení lidských zdrojů a podpůrné systémy, jež chrání a podporují zdraví každého, kdo v organizaci pracuje.
 • STANDARD 7: Angažovanost v komunitě
 • Zdravotnická organizace přispívá a podporuje regulaci/prevenci tabáku v rámci místní komunity podle Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku a/nebo národní strategie veřejného zdraví.
 • STANDARD 8: Monitorování a hodnocení
  Zdravotnická organizace v pravidelných intervalech monitoruje a hodnotí implementaci všech standardů asociace Global.
 • GNTH Standards
  for the implementation of tobacco control policies in healthcare settings https://www.tobaccofreehealthcare.org/standards/overview

Plnění cílů a implementaci standardů ENSH i HPH sítě výrazně usnadní existence Centra pro závislé na tabáku. Centra by se měla zaměřovat nejen na léčbu pacientů (hospitalizovaných i ambulantních) a i na pomoc personálu nemocnice. Dalšími prioritami by měl být i výzkum, pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů i dalších zdravotníků v problematice tabáku a v neposlední řadě i působení na širokou veřejnost.

Každá  nemocnice kladoucí důraz na zdravý životní styl pacientů i personálu má možnost stát se členem jak ENSH (program je zaměřen úžeji na kontrolu tabáku a odvykání kouření), tak i sítě Nemocnic podporujících zdraví (HPH - Health Promoting Hospitals), což je projekt v současné době rozpracovávaný a podporovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s WHO. Členské nemocnice HPH – jak vyplývá již z názvu sítě – se zaměřují nejen na kontrolu tabáku, ale i širší prosazování aktivit podporujících zdraví obecně (tabák, alkohol, snižování váhy, pohyb, psychologická podpora pacientů a zaměstnanců aj.)

Obě organizace – ENSH a HPH – se organizačně propojily v roce 2010 do TFU (Tobacco Free United), což posílilo jejich vliv na národní i mezinárodní úrovni.

Jasná formulace opatření v oblasti ochrany před tabákovými výrobky je také nutnou součástí systémů jakosti certifikovaných dle evropských standardů ISO.

Podrobnější informace o vstupu a procesu certifikace jsou dostupné také na www.ensh.eu

MUDr. Lenka Štěpánková
Centrum pro závislé na tabáku III. IK VFN a 1. LF UK

Přílohy:

Přístupový dopis [DOC]
Application for Membership Letter of Intent - Organization Applicant

Dotazník prevalence kuřáctví ve zdravotnictví [PDF]

Plakát nekuřácké nemocnice VFN Praha [PDF]

Škála postojů k léčbě závislosti na tabáku pro personál zabývající se léčbou jiných závislostí [DOC]
Všechny otázky jsou negativní - je možné tak zmapovat míru podpory a oblasti, na které by bylo dobré se edukačně zaměřit, případně dotazy po čase opakovat. Citace původní práce je uvedena u škály. Personál by samozřejmě měl být sám nekuřácký - ke zjištění prevalence kouření je možné použít další dotazník v této sekci.

Sebehodnotící dotazník GNTH [DOC]

Nejčastější otázky a odpovědi

Položit dotaz
Pro odvykání kouření nebyl zatím žádný efekt prokázán, ostatně sami výrobci to většinou ani neuvádějí - bývá označena jako bezpečnější varianta k cigaretě, což je jistě pravda. I když výrobci podrobné složení "kouře" neuvádějí, obsahuje nepochybně mnohem méně škodlivin než klasická cigareta, tedy může být možností pro ty, kdo přestat kouřit nedokázali. Na druhou stranu je třeba dodat, že zcela neškodná pravděpodobně není. Také množství nikotinu, které se z ní vstřebá, je nejasné a kvalita velmi různá. Naši pacienti, kteří ji vyzkoušeli, ji většinou hodnotí jako drahou hračku, která je brzo omrzela.
Na to není jednoduchá odpověď. Většinou nejlépe funguje koupit kolegovi dobrou láhev a vysvětlit mu, že Vám jeho kouření vadí. To se ovšem vždy nezdaří a patrně to už máte za sebou. Jediným zákonným podkladem by mohl být Zákoník práce, který dříve požadoval právo na nekuřácké pracoviště, ale nyní to tam je jen vágně formulováno. Každopádně byste mohla argumentovat ochranou před kancerogenním prostředím (požadavek bezpečného pracovního prostředí v Zákoníku práce je a ochrana před škodlivinami také) - tabákový kouř byl zařazen do kategorie lidských kancerogenů v roce 2004 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) při WHO (Světové zdravotnické organizaci). Ostatně vliv pasivního kouření na zdraví je prokázaný, poprvé v roce 1981 (Hirayama - rakovina plic u nekouřících partnerů kuřáků). Přeji Vám úspěch a dejte vědět, jak jste dopadla.
Bohužel Vás musím zklamat, není publikována žádná práce o tom, že by tato metoda měla vliv na odvykání a v některých zemích je dokonce zakázaná jako klamavá. Je to hlavně dobrý byznys pro provozovatele: přestat kouřit opravdu není lehké a přála by si to většina kuřáků, proto mají zákazníky.
Kouření je vždy "jen" jeden z rizikových faktorů nemocí, tedy například jako vysoký tlak nebo cholesterol. Tedy: kouření poruchy imunity způsobit mohlo, ale nemuselo - v konkrétním případě to nelze říci. Můžeme jen obecně říci, že děti kuřaček mají vyšší výskyt těchto onemocnění. Kdy před otěhotněním přestat: pomineme-li, že nejlepší je nezačít, měla by žena (i muž, protože kouření ovlivňuje kvalitu spermatu či schopnost erekce) přestat rok před plánovaným početím. To se ovšem nemusí podařit, pak tedy je ideální přestat vždy co nejdříve po otěhotnění či jakmile si problém uvědomíte. Každá cigareta totiž poškozuje, jak matku, tak především více citlivý plod.
Zobrazit vše