Přeskočit navigaci

Legislativa

Právo na ochranu před kouřem v prostředí je součástí základního lidského práva na ochranu života a zdraví. Prosazování účinné ochrany odráží celospolečenské uvědomění rizik spojených s kouřením a právní vyspělost daného státu.

Svoboda nemůže být neomezená. Svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda jiného. Svoboda neomezená svobodou jiného není svoboda, ale tyranie. Svoboda jedince kouřit končí tam, kde začíná svoboda jiného nekouřit.

Nejde o spor mezi kuřáky a nekuřáky. Poškozována je celá společnost pro zisk tabákového průmyslu.

Účelem právní úpravy kontroly tabáku je ochrana před kouřem v prostředí, ale i celkové snížení spotřeby tabáku a jejích škodlivých zdravotních, ekonomických a sociálních dopadů. Tyto normy jsou obsaženy v národních předpisech, které musejí naplňovat alespoň minimální požadavky práva Evropské unie a mezinárodního práva.

Nedostatky: Současná česká úprava zatím jen kopíruje minimální standardy a je neúčinná z důvodu vágních definic, nelegitimních výjimek a zcela nedostatečné kontroly.

Kontrolu tabáku můžeme rozdělit na následující tematické okruhy:

  • výroba: jakým způsobem a z čeho smějí být tabákové výrobky vyrobeny a jak má vypadat jejich obal;
  • zdanění: jaké daně z tabákových výrobků a kam jsou odváděny;
  • reklama: které způsoby tabákové reklamy, propagace a sponzorství jsou zakázány;
  • prodej: za jakých podmínek, v jakých místech, jakým způsobem a komu lze tabákové výrobky prodávat;
  • zákazy kouření: kde a kdy je zakázáno kouřit.

V dalších otázkách se uplatní soukromoprávní prostředky ochrany proti kouření.

Podrobnější informace viz diplomová práce na téma „Protikuřácká legislativa“ ke stažení zde [PDF]

Přehled legislativního vývoje zákazu kouření v restauracích a barech zde

Vyhláška 261/2016Sb o tabákových výrobcích zde.

Tomáš Kindl
Více viz blog Tabák a právo

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz