Přeskočit navigaci

Sesterská sekce

Úloha sestry při odvykání kouření

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) je organizace, která sdružuje nejen lékaře, ale též sestry. Jedním z mnoha cílů této organizace je vyškolení sester v prevenci a léčbě závislosti na tabáku. V České republice každý rok zkusí přestat kouřit kolem milionu kuřáků, protože ale většinou přestávají bez jakékoli pomoci nebo léků, podaří se to jen asi 2 % z nich. Sestry by každého takového pacienta měly vnímat jako výzvu. Oproti lékařům mají tu výhodu, že tráví s nemocnými více času a často jsou s nimi v nejužším kontaktu. Jejich kompetence jim plně dovolují vést edukaci pacientů s tak potenciálně nebezpečnou nemocí jakou závislost na tabáku bezpochyby je. Minimálně dotaz na kouření a doporučení přestat by mělo být samozřejmostí při každém kontaktu s pacientem, dále intervence podle časových možností, případně doporučení k intenzivnější léčbě v některém z Center pro závislé na tabáku (kontakty na hlavní stránce tohoto webu) - to je standard kvalitní ošetřovatelské péče. Sestry jsou nejpočetnější zdravotnickou profesí v ČR: je nás 100 000. Kdyby každá sestra pomohla každý rok přestat kouřit jen jednomu kuřákovi, byl by to znatelný rozdíl.

V dubnu 2007 proběhl na poliklinice pražské Všeobecné fakultní nemocnice první kurz pro sestry věnovaný metodice a prevenci léčby závislosti na tabáku. Cílem organizátorů bylo sestrám poskytnout dostatek relevantních informací o této nemoci. Sestry se dozvěděly, jak se ptát na kouření, jak motivovat k odvykání, jak pomoci při léčbě, kam se obrátit pro odbornou pomoc či jak důležitá je role sester při odvykání kouření. Teoretické poznatky doplnila krátká videa, praktický nácvik odpovědí na nejčastější otázky pacientů, prohlídka centra léčby závislosti na tabáku ve VFN a také krátký test. Tyto kurzy absolvovaly již stovky sester, pořádají se několikrát ročně. Přihlášky a bližší informace na Katerina.Krenkova@uvn.cz .

Kateřina Křenková (dříve Malá) 
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
a Ústřední vojenská nemocnice

Doporučený pracovní postup pro léčbu závislosti na tabáku naleznete zde.

sestry@slzt.cz

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz