SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

17. konference Tabák a zdraví

9. listopadu 2016 od 9.00 do 13.30 h v Lékařském domě

Termín konání:
9. listopadu 2016
od 9.00 do 13.30 h

Místo konání:
Lékařský dům
Sokolská 31
120 00 Praha 2

Pořadatel:
Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP
ve spolupráci s
Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze,
Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze a
Společností pro léčbu závislosti na tabáku

Garant akce: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Program a další informace zde. [DOC]