SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

23. konference Tabák a zdraví

Zveme Vás na 23. konferenci Tabák a zdraví, která se uskuteční 2. 11. 2022 od 9.00 do 14.30

23. konference Tabák a zdraví

kterou pořádá Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze se bude konat ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 490/31, Praha 2

ve středu 2. listopadu 2022 od 9.00 do 14.30

Garant akce: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Účast je zdarma. Akce je hodnocena kredity ČLK a je registrována ČAS.

Pozvánka ke stažení zde

PROGRAM:

Od 8,30-9,00 Registrace účastníků

9,00 Zahájení, Cena SLZT

9,10-9,30 Časná detekce karcinomu plic v ČR

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN, Praha

9,30-9,50 Časná detekce CHOPN v rizikové populaci - pilotní projekt UZIS a ČPFS - preliminary data

prof. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., Plicní klinika FN Hradec Králové

9,50-10,15 Panelová diskuse k oběma sdělením

10,15-10,30 Kouření a koncept adiktologické a psychiatrické péče v CEPSYMED

MUDr. Dušan Randák, Mgr. Linda Kočvarová, Centrum psychosomatické medicíny CEPSYMED

10,30-10,45 Kuřáci na pneumologii v postcovidové době

Prim. MUDr. Stanislav Losse, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc

10,45-11,15 přestávka

11,15- 11,30 PrEvCan kampaň

Mgr. Iveta Nohavová, European Oncology Nursing Society

11,30-11,45 Kuřák v ordinaci stomatologa

Mgr. Magdalena Česneková, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

11,45-12,00 Odvykání kouření v podmínkách výrobního podniku

MUDr. Ladislav Csémy, CSc., Národní ústav duševního zdraví

11,30-11,45 Komplikace ve spondylchirurgii a kouření

MUDr. Petr Nesnídal, Nemocnice České Budějovice a.s., Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN MOTOL, Ústav Hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

11,45-12,00 Zahřívaný tabák není totéž co elektronická cigareta

MUDr. Kamila Zvolská, PhD, Centrum pro závislé na tabáku III. IK 1. LF UK a VFN

12,00- 12,15 Anhedonie a odvykání kouření

MUDr. Lenka Štěpánková, PhD, Centrum pro závislé na tabáku III. IK 1. LF UK a VFN

12,15- 12,30 VLNC – Very Low Nicotine Cigarettes

Prof. MUDr. Eva Králíková, Centrum pro závislé na tabáku III. IK 1. LF UK a VFN

12,30- 13,00 Diskuse, závěr

Pro členy SLZT: Po skončení konference bude ihned následovat výroční shromáždění SLZT Registrace: VLADISLAVA.FELBROVA@VFN.CZ Prosíme, uveďte: své celé jméno (příjmení, jméno,