SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

24. konference Tabák a zdraví 21. 11. 2023

Zveme Vás na 24. konferenci Tabák a zdraví, která se uskuteční ve úterý 21. listopadu 2023.

24. konference Tabák a zdraví

se uskuteční v úterý 21. listopadu 2023 od 10.00 do 13.30

ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Pořadatel: Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP

ve spolupráci se

Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Garant akce: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

PROGRAM:

Od 9,00          Registrace účastníků                

10,00              Zahájení, cena SLZT 2023 za propagaci léčby závislosti na tabáku v oboru farmakologie:

PharmDr. Jan M. Hartinger, Ph.D.

10,15-10,30    Klinický farmaceut a kouření

PharmDr. Jan M. Hartinger, Ph.D., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

10,30-10,45    Revma začíná v plicích?

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., Revmatologický ústav  

10,45-11,00    Program časné detekce BCA - druhý rok 

prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová, Pneumologie Brandýs nad Labem

11,00-11,15    Ekonomická kontrola tabáku

Ing. Aleš Rod, Ph.D., Centrum ekonomických a tržních analýz, NERV

          přestávka

12,15-12,30    Prevalence kouření a užívání nikotinu u lékařů a sester ve VFN

MUDr. Lenka Štěpánková, PhD, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

12,30-12,45    Názory evropských odborníků na přístup redukce rizik v oblasti užívání nikotinu

Mgr. Jan Mošovský, Anglo American University, Praha

12,45-13,00    Toxikologické informační středisko a nikotin

MUDr. Viktoriia Kolesniková, Mgr. Bc Michal Čečrle, Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

13,00-13,15    30 let SLZT

Prof. MUDr. Eva Králíková, Centrum pro závislé na tabáku III. IK 1. LF UK a VFN

13,15-13,30    Diskuse, závěr

Konference probíhá v souladu se stavovským předpisem č. 16 ČLK a bude hodnocena kredity ČLK a registrována ČAS.  Účast zdarma. Přihlášky, které převýší kapacitu, budou vráceny – nezapomeňte proto uvést kontakt.

PŘIHLÁŠKA na konferenci „Tabák a zdraví“ 21. 11. 23, Sokolská 31, Praha 2

Titul, příjmení a jméno: ……………………………………..................................

Email, adresa včetně PSČ: ………………………………………………………..

…………………………………….…………………………...................................

Lékaři: číslo ČLK:………………………………………….Podpis: ………………

Přihlášku odešlete poštou na adresu: Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky, Poliklinika Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2 nebo mailem na VLADISLAVA.FELBROVA@VFN.CZ

Celý program a přihláška zde