SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Analýza bezdýmých tabákových výrobků

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks publikovala kvalitní analýzu bezdýmých tabákových výrobků, dostupnou na <a href="http://www.ensp.org/trends/inthespotlight">www.ensp.org/trends/inthespotlight</a>

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENHIR) při Health and Consumers Protection Evropské komise publikovala kvalitní analýzu bezdýmých tabákových výrobků, dostupnou na www.ensp.org/trends/inthespotlight

Připravila Eva Králíková