SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Bezpečnost vareniklinu potvrzena

Článek s názvem "Varenicline Appears Safe for Adults Without Depression"

Bezpečnost vareniklinu potvrzena - nižší výskyt kardiovaskulárních i neuropsychiatrických komorbidit v porovnání s náhradní léčbou nikotinem u léčených kuřáků bez známek deprese

Více informací ZDE.