SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Direktiva EU 2014/40/EU

o tabákových výrobcích, jejíž požadavky mají členské státy včlenit do svých legislativ do 20. 5. 2016.

Směrnice evropského parlamentu a rady 2014/40/EU [PDF]

ze dne 3. dubna 2014

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.