SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Doporučení k implementaci článku 14 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku WHO

Dostupná léčba závislosti na tabáku v rámci zdravotních systémů

Článek dostupný zde.