SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

E-learning ZDARMA pro sestry o tom, jak pomoci pacientům přestat kouřit

Odkaz k e-learningu naleznete v Sesterské sekci.