SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

EC a Cancer Research UK

http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/smoking-and-cancer/e-cigarettes