SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Eurobarometr 506 (2020)

Informace

Odkaz

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2240