SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Evrposká škála kontroly tabáku 2019

Informace

Více informací https://www.tobaccocontrolscale.org/2019-edition/