SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Globální index interference tabákového průmyslu 2020 pro ČR

Informace

Globální index interference tabákového průmyslu (Global Tobacco Industry Interference Index) je přehledem toho, jak vlády reagují na vlivy tabákového průmyslu a chrání svá politická opatření v oblasti veřejného zdraví před komerčními zájmy tak, jak to požaduje Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (WHO FCTC), článek 5.3. Za globálním tabákovým indexem, původně iniciovaným Aliancí pro kontrolu tabáku v jihovýchodní Asii (Southeast Asia Tobacco Control Alliance, SEATCA), stojí Global Centre for Good Governance in Tobacco Control (GGTC). Jde o společnou iniciativu se společností SEATCA, jejíž aktivity se zaměřují na řešení překážek kontroly tabáku ze strany tabákového průmyslu a na posílení vlád prosazovat kontrolu tabáku.

Kompletní zpráva 2020 Tobacco Industry Interference Index Czech Republic [PDF]

Souhrn: https://www.globaltobaccoindex.org/country/CZ