SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Globální přehled o obalech tabákových výrobků v září 2018

Informace o obalech tabákových výrobků - září 2018

Informace o obalech tabákových výrobků:

http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/for%20media/Media%20releases/2018/CCS-international-warnings-report-2018---English---2-MB.pdf?la=fr-CA