SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Hodnocení abstinenčních příznaků v průběhu odvykání kouření

V průběhu odvykání kouření se u kuřáků závislých na nikotinu může objevit poměrně široká škála abstinenčních příznaků.

V průběhu odvykání kouření se u kuřáků závislých na nikotinu může objevit poměrně široká škála abstinenčních příznaků. V různých institucích zabývajích se odvykáním kouření bylo vyvinuto velké množství dotazníků zabývajících se hodnocením výskytu a intenzity jednotlivých příznaků. Dle profesora Roberta Westa jsou ve světě užívány nejčastěji 3 z nich, které v příloze přikládáme. V Centrech pro závislé na tabáku v rámci České republiky je používána revidovaná Minnesotská stupnice abstinenčních příznaků, je stručná a výstižná. Je k dispozici i v českém jazyce, ostatní přiložené stupnice jsou v jazyce anglickém.

Pro výzkumné účely jsou tyto stupnice volně přístupné k použití. Podrobný přehled s hodnocením a srovnáním jednotlivých stupnic můžete nalézt např. na www.uvm.edu.

  • MPSS - Mood and physical symptom scale - viz hodnocení
  • WSWS - Wisconsin withdrawal scale, 28 položek seskupených do 7 faktorů, 0-4 body
  • MNWS - Minnesota nicotine withdrawal scale, 15 položek, 0-4 body za každou z nich
MUDr. Lenka Štěpánková