SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Impakt faktor časopisu Tobacco Control

Časopis Tobacco Control má impakt faktor 4,438.

Vydavatelská skupina British Medical Journal publikuje časopis věnovaný kontrole tabáku, Tobacco Control. Je přístupný na webové adrese www.tobaccocontrol.org. Loňský impakt faktor (IF) byl 3,277, letos (citace za 2006 a 2007) je to 4,438. To jej staví na druhé místo v kategorii časopisů „Social Sciences Public Health“. Odráží význam kontroly tabáku pro mortalitu a morbiditu – v České republice, zdá se, stále nedoceněný.

Eva Králíková