SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Index interference tabákového průmyslu 2021 pro ČR

Tato zpráva je založena na veřejně dostupných informacích o interferencích tabákového průmyslu v ČR a je přehledem toho, jak vláda reaguje na vlivy tabákového průmyslu a chrání svá politická opatření v oblasti veřejného zdraví před komerčními zájmy v souladu s Rámcovou úmluvou Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (WHO FCTC), článek 5.3.

Kompletní zprávy:

2021 Tobacco Industry Interference Index Czech Republic [PDF]
2020 Tobacco Industry Interference Index Czech Republic [PDF]

Za globálním tabákovým indexem (Global Tobacco Index), původně iniciovaným Aliancí pro kontrolu tabáku v jihovýchodní Asii (Southeast Asia Tobacco Control Alliance, SEATCA), stojí Global Centre for Good Governance in Tobacco Control (GGTC). Jde o společnou iniciativu se společností SEATCA, jejíž aktivity se zaměřují na řešení překážek kontroly tabáku ze strany tabákového průmyslu a na posílení vlád prosazovat kontrolu tabáku.

Odkazy:
Webové stránky Global Tobacco Index: https://globaltobaccoindex.org/
Global Tobacco Index v mediích:

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/health-pays-price-big-tobacco-woos-policymakers/
https://blogs.bmj.com/tc/2020/11/18/global-tobacco-industry-interference-index-highlights-csr-and-lack-of-transparency/
https://www.thedailystar.net/business/news/interference-tobacco-industry-bangladesh-highest-south-asia-2002837

https://ash.org/2020index/?eType=EmailBlastContent&eId=fe663e29-2b69-42e1-afda-44108d4a274a