SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Jak se tabákový průmysl snažil ovlivňovat WHO

Zajímavá informace.<BR>

K nahlédnutí zde.