SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Jarní konference "Léčba závislosti na tabáku 2024“

Jarní konference "Léčba závislosti na tabáku 2024“ se koná v úterý 9. dubna.
Program ke stažení ZDE

Léčba závislosti na tabáku 2024

Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP. Bude se konat

v úterý 9. dubna 2024

ve velkém sále Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2

Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., účast zdarma

Program

11,00 - Registrace
12,00 – 12,10 Zahájení
12,10 - 13,00 Screening a léčba závislosti na tabáku během hospitalizace

Přibližný časový rozpis panelové diskuse:

12,10 - 12,20 Hospitalizovaný kuřák ve FNKV
Mgr. Lenka Turková, Úsek pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče FNKV

12,20 - 12,30 Hospitalizovaný kuřák v ÚVN
Bc. Mirka Knoblochová, vedoucí týmu Nekuřácké nemocnice ÚVN

12,30 - 12,40 Hospitalizovaný kuřák na II. interní klinice VFN
Bc. František Trantina, II. interní klinika 1. LF UK a VFN

12,40 - 12,50 Kuřák na detoxu Kliniky adiktologie
MUDr. Barbora Košudová, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

12,50 - 13,00 Kuřák v nemocnici Litomyšl
Mgr. Marketa Nemšovská, Litomyšlská nemocnice

13,00 - 13,15 Doporučený postup u hospitalizovaných kuřáků - může pomoci projekt Nekuřácké nemocnice? 
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

13,15 - 13,30 Přestávka

13,30 - 13,50 Úspěšnost léčby závislosti na tabáku před covidem a během covidu: Jak se projevil vyšší počet distančních kontrol?
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

13,50 - 14,10 Formy nikotinu na trhu
MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

14,10 - 14,30 Cytisin - příbalový leták a praxe
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

14,30 - 15,00 Diskuse, závěr

Akce bude podle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory hodnocena 4 kredity ČLK a registrována Českou asociací sester. Registrace do kapacity sálu mailem: Pavlina.Hrdinova@vfn.cz (prosíme, uveďte své jméno, titul a pracoviště).

Po skončení konference proběhne výroční členské shromáždění SLZT