SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Jednotné balení tabákových výrobků v ČR

Důležité informace

Mezinárodní organizace Smoke-Free Partnership (SFP) oslovila naše MZem ohledně jednotného balení cigaret jakožto prokazatelně účinného opatřen prevence kouření. Tyto obaly spadají totiž právě pod vyhlášku MZem. Dopis SFP i odpověď ministra zemědělství anglicky 

 https://smokefreepartnership.eu/news/sfp-coalition-partners-express-concern-on-plain-packaging-in-the-czech-republic

Dopis ministru zemědělství [PDF]

Vyjádření ministra zemědělství [PDF]