SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

K elektronickým cigaretám

<p><a href="/dokumenty/O_e_cigaretach_Kralikova_CLC_2012.pdf" target="_blank">Speciální sdělení: Elektronické cigarety</a> z Časopisu lékařů českých 4/2012. [PDF]</p><p>S laskavým svolením redakce Časopisu lékařů českých.</p>

Speciální sdělení: Elektronické cigarety z Časopisu lékařů českých 4/2012. [PDF]

S laskavým svolením redakce Časopisu lékařů českých.