SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Konference Efektivní strategie podpory zdraví V.

15. 6. 2017 ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu

Termín konání: 15. 6. 2017

Místo konání: velká posluchárna budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu

Přihlášky zasílejte na e-mail sevcikova@szu.cz, linda.frohlihova@szu.cz, tel.: 267 082 972 nebo www.szu.cz/vzdelavani.

Pozvánka a program [PDF]