SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Konference “Léčba závislosti na tabáku 2020” zrušena

Zrušení konference „Léčba závislosti na tabáku 2020“, která se měla konat 25. 3. 2020

Zrušení konference „Léčba závislosti na tabáku 2020“, která se měla konat 25. 3. 2020

Vážení,

Informace o šíření koronaviru jsou velmi proměnlivé, nicméně počet infikovaných v těchto dnech stoupá také v ČR, i když zatím pomalu. Pokud, doufejme, velký počet z nás neonemocní, bude to jistě zásluhou preventivních opatření. Jedním z nich je rušení velkých společenských akcí (například Brněnské onkologické dny).

Nevíme, jaká bude situace za dva týdny, kdy se naše konference měla konat, ale pro komfort všech účastníků jsme se ji rozhodli také zrušit a všem tak ušetřit rozhodování, zda se účastnit či ne. Samozřejmě nás to mrzí – kapacita sálu byla prakticky naplněna a na program jsme se těšili.

Požádám přednášející, aby svá sdělení přednesli na konferenci Tabák a zdraví 4. 11. 2020 - doufám, že budou souhlasit a o zajímavé informace tak nepřijdete.

Prosím, počítejte tedy s datem 4. 11. – těším se, že se uvidíme.

S přáním pevného zdraví

Eva Králíková,

předseda SLZT