SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Konference Léčba závislosti na tabáku 6. dubna 2022

Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP. Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Akce bude hodnocena kredity ČLK a registrována ČAS. Registrace do kapacity sálu mailem: Bc. Vladislava Felbrová Vladislava.felbrova@vfn.cz (prosíme, uveďte své jméno, titul a pracoviště).