SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Konference SRNT- Europe

Konference SRNT- Europe se bude konat v září 2016 v Praze. Navštivte web společnosti: www.srnt.org - už jste členy?

Konference SRNT- Europe se bude konat v září 2016 v Praze. 

Navštivte web společnosti: www.srnt.org - už jste členy?

Pozvánka ke stažní zde [PDF].