SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Kritéria k nominaci na cenu SLZT

Plátek k nominaci na cenu SLZT 

Termín pro zaslání medailonku je 1.10.2021