SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Kurz Léčba závislosti na tabáku

Kurz Léčba závislosti na tabáku se uskuteční v sobotu 14. listopadu 2015 v Hotelu ILF na Praze 4.

Kurz Léčba závislosti na tabáku se uskuteční v sobotu 14. listopadu 2015 v Hotelu ILF na Praze 4.

Kurz pořádá Česká lékařská komora, odd. vzdělávání. Koordinátorem akce je Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., 1. LF UK a VFN v Praze. 

Pozvánku a program naleznete ke stažení zde [PDF].