SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Kurz Léčba závislosti na tabáku bude VIRTUÁLNĚ

Důležitá informace

Kurz Léčba závislosti na tabáku se bude v sobotu 7. listopadu konat, ale VIRTUÁLNĚ.

Podrobnosti najdete na stránkách ČLK www.clkcr.cz.

Registrace: email vzdelavani@clkcr.cz nebo seminar@clkcr.cz (kurz 79/20), přihlašovací údaje Vám budou zaslány před konáním kurzu.