SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Léčba závislosti na tabáku u adolescentů - změna místa konání

Definitivní <A href="http://www.slzt.cz/dokumenty/Adolescenti.pdf">program zde</A>

POZOR!!!!

Konference Léčba závislosti na tabáku u dětí a adolescentů v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49 (blízko Karlova Náměstí), Praha 2.

Program zde