SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Nebojte se Champixu, bojte se cigaret

V České televizi bylo 20. prosince 2007 uvedeno, že u pacientů, kteří užívali Champix, byly v USA pozorovány sebevražedné tendence (nikoli sebevraždy!). Jedná se o běžnou farmakovigilanci, tedy farmakologickou bdělost = sledování všeho, co se u osob užívajících daný lék vyskytne.

V České televizi bylo 20. prosince 2007 uvedeno, že u pacientů, kteří užívali Champix, byly v USA pozorovány sebevražedné tendence (nikoli sebevraždy!). Jedná se o běžnou farmakovigilanci, tedy farmakologickou bdělost = sledování všeho, co se u osob užívajících daný lék vyskytne.

A protože Champix je v USA na trhu už od července 2006 a protože je to zatím nejúčinnější lék závislosti na tabáku, užívalo jej už více než 4,5 milionu osob. U 55 z nich byly pozorovány sebevražedné tendence… Neobjevil se dosud žádný závažný vedlejší účinek Champixu, ani souvislost s těmito tendencemi není pravděpodobná. To svědčí o vysoké bezpečnosti léku.

Bohužel řada lidí to pochopila špatně a Champixu se obávají. Měli by z něj obavu, kdyby jen v České republice zabil 50 lidí denně, kdyby měl na svědomí 18 000 mrtvých Čechů za rok? Kdyby užívání Champixu znamenalo zkrátit si život o 15 let? Přesně tohle dělají cigarety: jak je možné, že večerní zprávy nehovoří o tom, že je třeba se jich bát?

Pokud jde o úzkosti a sebevražedné tendence, je třeba říci, že se Champixem budou u odvykajících kuřáků spíš méně časté než bez jeho užití. Úzkost, špatná nálada až deprese jsou totiž abstinenčním příznakem při odvykání kouření a to zejména BEZ léčby. Cigarety totiž mohutně ovlivňují mozek, pokud jde o psychiku a nálady. Je tedy nasnadě, že Champix bude spíš naopak významně snižovat riziko deprese či dokonce sebevražedných tendencí.

A ještě k sebevraždám: V ČR máme asi 1700 dokonaných sebevražd ročně, to je 1 : 6000 lidí z celkových 10 000 000 Čechů. Když se podíváme na výskyt 55 sebevražedných tendencí (ne sebevražd!) mezi 4 500 000 uživateli Champixu, je to jedna taková tendence (ne sebevražda!) na 82 000 lidí, tedy 14x méně častá tendence mezi uživateli Champixu v porovnání s úspěšnou sebevraždou mezi Čechy. Nevím totiž, jak časté máme sebevražedné tendence.

Kouření vás s pravděpodobností 1:1 stojí 15 let života, přestat bez léků je velmi těžké – povede se to jen asi 3 kuřákům ze sta. Se Champixem, pokud se užívá alespoň 6 měsíců, se to povede 44 lidem ze sta. Zvažte sami, čeho se bát. A při poslechu či čtení zpráv zkuste nejen informace přijímat, ale také o nich přemýšlet, když už je bez přemýšlení zveřejňují média.

Podobně komentovali tuto několik týdnů starou zprávu kolegové v USA i v evropských zemích, když se tam tehdy objevila.

21.12.2007, MUDr. Eva Králíková,CSc., předseda Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku