SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Nekuřácké nemocnice

Zdravotnické zařízení by mělo chránit jak své zaměstnance, tak pacienty a všechny další osoby, které nemocnici navštíví, před tabákovým kouřem.

Zdravotnické zařízení by mělo chránit jak své zaměstnance, tak pacienty a všechny další osoby, které nemocnici navštíví, před tabákovým kouřem. Má také zodpovědnost za nastavení příkladu nekuřáckého prostředí pro další organizace a komunity, v nichž působí. Odbornou pomoc mohou poskytovat místní Centra pro závislé na tabáku.

Nekuřácké prostředí znamená benefit zdravého prostředí pro pacienty, zaměstnance i návštěvníky, podporuje odvykání kouření a z dlouhodobého hlediska snižuje zdravotní náklady.

Zdravotnické zařízení by mělo informovat o vlivu pasivního kouření na zdraví nejen ve vlastních prostorách, ale i v okolí.

Desatero základních zásad nekuřácké nemocnice

  1. Celá nemocnice je nekuřácká, včetně venkovních prostor. Zaměstnanci, pacienti ani návštěvníci nesmějí kouřit v žádných prostorách nemocnice včetně například parkovišť.
  2. Nemocnice má písemně formulované zásady přístupu ke kouření, které jsou alespoň jednou ročně revidovány.
  3. Na všech vstupech do nemocnice a na dalších odpovídajících místech je označení nekuřáckých prostor.
  4. Informace o užívání tabáku, možné léčbě, pasivním kouření a místních kontaktech jsou k dispozici zaměstnancům, pacientům i návštěvníkům
  5. Jakákoli forma propagace tabákových výrobků v rámci nemocnice je zakázána.
  6. Všechny akce nemocnice, které se konají mimo její prostory, jsou rovněž nekuřácké.
  7. Léčba závislosti na tabáku včetně hrazené farmakoterapie první linie je dostupná pro všechny pacienty, kteří ji potřebují/požadují.
  8. Nemocnice podporuje vzdělávání svých zaměstnanců v léčbě závislosti na tabáku.
  9. Léčba závislosti na tabáku je dostupná také pro zaměstnance, nejlépe včetně hrazení konzultací a farmakoterapie.
  10. Nemocnice nepřijímá přímé ani nepřímé finanční prostředky od tabákového průmyslu.

V současnosti u nás platí zákon 379/2005, který zakazuje kouření ve všech uzavřených prostorách zdravotnických zařízení všech typů, bohužel ale s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu. Kromě toho máme v ČR bohužel stále problém s poskytováním léčby a hrazením farmakoterapie.

Eva Králíková

Podle:
Tobacco-Free Main Hospital Network, http://www.tobaccofreemaine.org/channels/providers/hospital_network.php
European Network of Smoke-Free Hospitals, http://www.ensh.eu/ensh/racine/default.asp?id=802