SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Nekuřácké veřejné prostory: pro lékaře je to příležitost motivovat kuřáky k zahájení léčby

Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který mimo jiné zaručuje nekuřácké vnitřní veřejné prostory.

Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který mimo jiné zaručuje nekuřácké vnitřní veřejné prostory. Česká republika se tak na konci května přidala k naprosté většině zemí EU, kde již nekuřácké veřejné prostory mají. Začátek účinnosti zákona může být zároveň začátkem vítězství nad závislostí.

Zákaz se dotýká řady míst

Mezi hlavní opatření, která zákon stanovuje, patří zákaz kouření v restauračních zařízeních, ve vnitřních prostorech zdravotnických zařízení, na zastávkách veřejné dopravy, ve všech typech škol a v zábavních prostorách. Výjimku tvoří mimo jiné kuřárny v nákupních centrech a na letištích či kuřárny nacházející se na uzavřených psychiatrických odděleních.

Cílem tohoto zákona je ochrana zdraví před vlivem tabákového kouře a dalších návykových látek zejména s ohledem na děti a mladistvé. Omezení míst, kde je dovoleno kouřit, není jedinou oblastí, kterou se tento zákon zabývá. Vztahuje se i na omezení dostupnosti alkoholických nápojů.

reklama:

„Den posledního típnutí“

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík před časem označil den účinnosti zákona jako „den posledního típnutí“. I to může být pro některé kuřáky motivací, aby se pokusili zbavit závislosti na tabáku. A pro lékaře je to příležitost kuřákům připomenout, že závislost na tabáku je nemoc. Je možné ji léčit v centrech pro závislé na tabáku, ideálně za pomoci léků a vhodné psychoterapie.

Léčba je dostupná a bezpečná

Jednou z možností léčby je vareniklin, zatím nejúčinnější lék závislosti na tabáku, kromě toho i bupropion či náhradní terapie nikotinem. Podle rozsáhlé mezinárodní studie, do které bylo zapojeno více než 8 tisíc pacientů ze 140 center v 16 zemích, byly všechny tyto léky hodnoceny jako účinné a bezpečné pro pacienty včetně těch s psychiatrickými obtížemi: Na rozdíl od cigaret nepředstavuje žádný z nich žádné zvýšené riziko, ani v případě neuropsychiatrických nežádoucích účinků (3).

Léčba závislosti na tabáku ovšem není omezena pouze na specializovaná centra. V případě, že je vhodnějším modelem léčby spolupráce s praktickým lékařem, nijak to nelimituje možnost zahájit léčbu vareniklinem právě v ordinaci praktika. Předepsáním léku to však pro lékaře ani pacienta nekončí. Léčba je dlouhodobá a vyžaduje aktivní spolupráci praktického lékaře s pacientem, především pochopení, že žádný lék není a nebude „proti kouření“, ale je proti abstinenčním příznakům, což není málo. To hlavní, totiž nesáhnout po cigaretě, musí každý sám, léky to ovšem významně usnadní.

Nová pravidla na Světový den bez tabáku

Den účinnosti zákona navíc připadl na Světový den bez tabáku, který vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) každoročně na poslední květnový den. Lékaři všech specializací by však svým pacientům měli zdůrazňovat, že k odložení cigaret se hodí jakýkoli den úplně stajně, nejlépe ten nejbližší možný. Každá cigareta totiž poškozuje.

(pak)

Zdroje:
1. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Dostupné na mzcr.cz
2. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Dostupné na slzt.cz
3. Anthenelli R. M. et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016 Jun 8; 387 (10037): 2507−2520.