SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Nová publikace WHO – Globální tabáková epidemie

Dne 7. února 2008 byla zveřejněna rozsáhlá publikace The WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. Lze si ji stáhnout na <a href="http://www.who.int/tobacco/mpower">www.who.int/tobacco/mpower</a>.

Dne 7. února 2008 byla zveřejněna rozsáhlá publikace The WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. Lze si ji stáhnout na www.who.int/tobacco/mpower.

Je to první komplexní přehled stavu kontroly tabáku ve světě. Přináší poměrně detailní informace téměř o každé zemi, včetně identifikace slabin a postupů, které bude třeba aplikovat. Hlavní závěry globálního stavu kontroly tabáku:

 1. Více než polovina zemí nemá ani minimální způsob monitorování prevalence kouření;
 2. Jen 5% světové populace je chráněno zákony zajišťujícími nekuřácké prostředí;
 3. Léčba závislosti na tabáku je dostupná jen pro málo kuřáků;
 4. Málo zemí má účinná zdravotní varování na krabičkách tabákových výrobků;
 5. Málo zemí prosadilo naprostý zákaz reklamy, propagace a sponzorování jménem tabákových výrobků;
 6. Země mohou zachránit životy zvýšením sdaní z tabákových výrobků;
 7. Globální financování kontroly tabáku je neadekvátně nízké.

Na tabákovou epidemii je cíleno 6 osvědčených balíčků ekonomicky výhodných a přitom levných opatření kontroly tabáku: “MPOWER”:

 1. Monitor tobacco use and prevention policies (monitorovat užívání tabáku a preventivní opatření)
 2. Protect people from tobacco smoke (chránit obyvatele před tabákovým kouřem)
 3. Offer help to quit tobacco use (dostupná pomoc při odvykání kouření)
 4. Warn about the dangers of tobacco (informovat o nebezpečích z tabáku)
 5. Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship (naprostý zákaz reklamy, propagace a sponzorování jménem tabákových výrobků)
 6. Raise taxes on tobacco (zvýšení daní z tabákových výrobků)

Pokud by těchto 6 základních zásad bylo implementováno, znamenalo by to účinnou prevenci kouření u mladých, aby kouřit nezačali, pomoc současným kuřákům přestat, ochranu nekuřáků před tabákovým kouřem a snížení poškození tabákem.

Připravila: Eva Králíková