SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Odvykání kouření v UK 2018

Informace - odvykání kouření v UK

Odvykání kouření v UK 2018

https://www.gov.uk/government/publications/health-matters-stopping-smoking-what-works/health-matters-stopping-smoking-what-works