SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Pozvánka na Mezinárodní konferenci sester v onkologické péči

Dne 9.9.2012 se v rámci Mezinárodní konference sester v onkologické péči uskuteční i kurz pro sestry.

Více informací naleznete zde