SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Pozvánka na odbornou konferenci - Vliv kouření na plicní a onkologická onemocnění, doporučené postupy léčby závislosti na tabáku

Termín: 25. dubna 2019

Zveme Vás na odbornou konferenci "Vliv kouření na plicní a onkologická onemocnění, doporučené postupy léčby závislosti na tabáku", která se uskuteční dne 25. 4. 2019 v Krajské nemocnici T. Bati, a. s., ve Zlíně.

Místo konání: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, místnost za jídelnou

Pozvánka