SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Pozvánka na SestraFest

<B>Pozvánka na festival ošetřovatelství</B> <B>Datum konání:</B> 12.5.2009 od 10 hodin do 22 hodin. <B>Místo konání:</B> Staroměstské náměstí a Magistrát hlavního města Prahy

Datum konání: 12.5.2009 od 10 hodin do 22 hodin.

Místo konání: Staroměstské náměstí a Magistrát hlavního města Prahy

O akci:

Festival ošetřovatelství je rozdělený na dvě hlavní části a to část odbornou – naučnou a část zábavní – hudební.

Odborný program je v dopoledních hodinách zaměřený více k dětem, které budou navštěvovat odborné stánky v rámci hry. S tím, že se po cestě k cíli naučí různé úkony (jako je obvazování poraněných částí těla, číslo na RZP a jeho použití v praxi, správná životospráva aj.), velká část hry je věnována prevenci (prevence užívání návykových látek, prevence úrazů, prevence AIDS aj.) splnění úkolů bude ohodnoceno malým dárkem.

 

Na dospělé budou během celého dne na stáncích čekat týmy sestřiček z různých oborů, které představí svoji práci a seznámí účastníky s novinkami např. při poskytování první pomoci, budou moci nahlédnout do nemocničního pokoje a vyzkoušet si manipulaci se starým člověkem a spousty jiného.

 

O hudební program, který bude zajištěn celý den, se postarají například kapely: Marimba Club, Navigators, BOA, Matahari, Sto zvířat.