SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Pozvánka na vzdělávací kurz na téma Léčba závislosti na tabáku

Datum: sobota 23.1.2021

Datum: sobota 23.1.2021

Místo: virtuálně

Délka: 8 hodin

Kredity: 6

Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Přednášející: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Pánková, PhD., MUDr. Kamila Zvolská, PhD., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN,

PharmDr. Jan Hartinger, PhD, Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

Účastnický poplatek: předem 660,- Kč, na místě 750,- Kč

Pozvánka [DOC]