SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Prevalence kouření v USA 2010-16

Výskyt kouření mezi dospělými 18+

Prevalence kouření v USA 2010-16

(povšimněte si změny metodiky 15/16)

NHIS