SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Průvodce ochranou před pasivním kouřením

Průvodce ochranou před pasivním kouřením, připravila organizace Global Smokefree Partnership.

Průvodce ochranou před pasivním kouřením, zejména s ohledem na pracoviště a včetně momentálního přehledu legislativy v jednotlivých zemích, připravila organizace Global Smokefree Partnership a je ke stažení na jejich stránce: http://www.globalsmokefree.com/gsp/ficheiro/report.pdf