SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Publikace WHO o elektronických cigaretách

Informace k elektronickým cigaretám

Více informací v přiloženém dokumentu. [PDF]