SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Publikace WHO o koronaviru a kouření

Informace o cigaretách v souvislosti s COVID-19

Více informací v přiloženém dokumentu. [PDF]