SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Reflektor Rámcové úmluvy o kontrole tabáku

FCTC je první mezinárodní úmluva o veřejném zdraví. Formuluje právně závazné cíle a zásady, jimiž se musejí řídit země nebo organizace jako je Evropské společenství (ES).

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) je první mezinárodní úmluva o veřejném zdraví. Formuluje právně závazné cíle a zásady, jimiž se musejí řídit země nebo organizace jako je Evropské společenství (ES) , které ratifikovaly a tudíž vyjádřily souhlas s prováděním Úmluvy (označované jako smluvní strany). Je zaměřena na ochranu současné i budoucích generací před ničivými zdravotními, sociálními, environmentálními a ekonomickými důsledky spotřeby tabáku a vystavováním tabákovému kouři.

Reflektor Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, Číslo dvě/duben 2008 ke stažení.

Webové stránky Smokefree Partnership.