SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Regulace nikotinových sáčků - novela zákona 65/2017

Více v přiloženém textu - zde