SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Riziko rakoviny plic nezáleží jen na životním stylu a zbavit se kouření nemusí být pro všechny stejně snadné

Časopis Nature a Nature Genetics publikoval v dubnu 2008 v tři články, zaměřené na genetické souvislosti kouření a rakoviny plic. <br>

Časopis Nature a Nature Genetics publikoval v dubnu 2008 v tři články, zaměřené na genetické souvislosti kouření a rakoviny plic. Ke shodným výsledkům dospěly skupiny autorů z USA i Evropy. Použili techniky scanování geonomu u 6000 pacientů s rakovinou plic z USA a 2000 těchto případů z Evropy, včetně České republiky.

Poprvé se prokázalo, že někteří kuřáci mají zvýšené riziko rakoviny plic oproti jiným. Tyto genetické variace postihují až polovinu obyvatel – jsou vulnerabilnější k poškození zdraví kouřením a zvyšují riziko rakoviny plic až o 80 %. Rozhodně to ale neznamená, že ti bez rizikových genů mohou klidně kouřit – riziko rakoviny plic zůstává vysoké pro všechny kuřáky. Tato diagnostika by však mohla pomoci zaměřit intenzivní léčbu závislosti na tabáku na kuřáky s vyšším rizikem rakoviny plic (jedna ku čtyřem) oproti těm bez rizikové genové variace, jejichž pravděpodobnost onemocnět rakovinou plic je jedna ku sedmi.

Porovnáváním více než 300 000 genových variací u pacientů s rakovinou plic vědci dospěli ke dvěma variantám na chromozomu 15. Kuřáci s jednou kopií dvou variant (přítomnou u poloviny populace) mají o 30 % vyšší riziko rakoviny plic a kuřáci s oběma kopiemi (desetina populace) mají toto riziko vyšší o 80 % v porovnání s kuřáky bez těchto variant.

U nekuřáků, jejichž riziko rakoviny plic je kolem 1 %, nehraje pravděpodobně tato genetická výbava roli, i když jedna z prací naznačuje, že by vliv mít mohla. Geny jsou totiž patrně aktivovány nikotinem nebo jinou součástí tabákového kouře.

Geny mohou zvyšovat riziko rakoviny plic také tím, že jejich nositelé jsou vulnerabilnější k závislosti na nikotinu. Tento názor podporuje fakt, že geny pro mozkové nikotinové receptory jsou ve stejné oblasti na chromozomu 15 jako výše uvedené genetické mutace. Kuřáci v jedné ze studií byli více závislí v případě, že byli nositeli více alel této genové variace. Pokud měli jednu z rizikových alel, kouřili o jednu cigaretu denně víc, v případě dvou těchto alel kouřili o dvě cigarety denně víc.

Celosvětově je každý rok diagnostikován více než milion případů rakoviny plic. Je to nejčastější příčina smrti mezi nádorovými onemocněními a přibližně devět případů z deseti je způsobeno kouřením, kuřáci mají 26x vyšší pravděpodobnost onemocnět touto nemocí než nekuřáci. Podstatné je, že riziko rakoviny plic je pro kuřáky vždy vysoké: při celoživotním kouření je kolem 15 % a když nemáte žádnou z rizikových genových variant, je o něco nižší. Pokud jste ale nositelem obou variant, je riziko kolem 25 %.

Výsledkem prací nebude patrně identifikace vulnerabilnějších kuřáků, ale pochopení principu vzniku rakoviny plic i závislosti na tabáku a využití těchto znalosti pro vývoj účinnější léčby. Práce by také měly zvýšit naše pochopení pro ty kuřáky, kterým se nedaří přestat kouřit snadno, včetně rozšíření dostupné a hrazené léčby.

Literatura:

  1. Hung, R.J. et al.: A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15q25, Nature 452, 633-637 (3 April 2008) | doi:10.1038/nature06885
  2. Thorgeirsson,T.E. et al.:A variant associated with nicotine dependence, lung cancer and peripheral arterial disease, Nature 452, 638-642 (3 April 2008) | doi:10.1038/nature06846
  3. Amos, Ch.I. et al.: Geonome-wide association scan tag SNPs identifies a susceptibility locus for lung cancer at 15q25.1, Nature Genetics, 452, 2008, doi: 10.1038/nature06885, pp 633-7

Připravila Eva Králíková